Lesgeld, betaling en vakantiedagen, Studio Neem Tijd

Lesgeld en betaling Studio Neem Tijd

De cursussen bij Studio Neem Tijd lopen van de periode van 10 maanden; van september tot en met juni. Instromen kan natuurlijk altijd.

Via een bedrijfsfitness regeling is een jaarlijkse fiscale verrekening mogelijk!

Er is een korting op het jaarlesgeld voor vrijwilligers en personeel Catharinahof en STN!

 

Betaalgegevens

Mej W P M Duyts
NL43 INGB 0004 4792 88

Lesgeld

Lesgeld 2020 / 2021

Termijn

1

2

3

per jaar*

Pilates  of
Keep Fit lessen van 60 minuten

€ 130,00

€ 112,00

€ 94,00

€ 336,00

Pilates of
Body & Mind lessen van 75 minuten

€ 144,00

€ 123,20

€ 102,80

€ 370,00

Tai Chi Qigong of Spine Qigong
60 minuten

Zhi Neng Qigong 75 minuten

€ 150,15

€ 169,95

€ 128,70

€ 145,70

€ 107,15

€ 121,35

€ 386,00

€ 437,00

Seniorenles Tai Chi Qigong

€ 129,20

€ 110,70

€ 92,10

€ 332,00

Betaling dient te geschieden vóór:

10-sept-2020

1-jan-2021

1-apr-2021

10-sept-2020

 Termijnen

Termijn Periode  

1

September t/m December 4 maanden, 14 lesweken

2

Januari t/m Maart 3 maanden, 12 lesweken

3

April t/m Juni 3 maanden, 10 lesweken

Voorwaarden

  • Gemiste lessen kunnen (in overleg) op een ander tijdstip worden ingehaald. Neem je niet het hele jaar deel aan de lessen vraag dan even het  juiste tarief voor de te volgen lessen.
  • Opzegging (schriftelijk of e-mail) minstens 1 maand  van tevoren.
  • Het lesgeld is een jaarlesgeld en wordt in 3 termijnen of per jaar betaald.
  • Een jaar bestaat uit 10 maanden, dus de zomervakantie wordt niet doorbetaald.
  • De studio is niet aansprakelijk voor diefstal en/of ongelukken.

Betaling

  • Bij vooruitbetaling van het lesgeld per jaar* (voor 10 september 2020)  geldt een korting van 5 %
  • Bij betaling per postbank of bank, de lestijd en de naam van de cursist vermelden.
  • Het cursusgeld dient overgemaakt te worden op (giro)rekening: NL43 INGB 0004 4792 88 t.n.v. I. Duyts te Escharen.
  • Volg je meer dan 1 les per week vraag dan naar de korting

Opening van het seizoen:

 Woensdagavond 2 september 2020, in het Gasselse bos (verzamelen bij de molen).

Start van het seizoen:

M.i.v. maandag 7 september 2020-2021

Vakanties of vrije dagen

 

Herfstvakantie: Maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2020

Sinterklaas: Zaterdag 5 december 2020

Kerstvakantie: Maandag 21 december t/m zondag 3 januari 2021

Carnavalsvakantie: Maandag 15 februari t/m zondag 21 februari 2021

Paasmaandag: 5 april 2021

Meivakantie: Maandag 3 mei t/m vrijdag zondag 16 mei 2021

Hemelvaart: Deze valt in de meivakantie

2e Pinksterdag: Maandag 24 mei 2021

Extra lessen: Maandag 5 juli 2021

Zomervakantie: Dinsdag 6 juli t/m maandag 6 september 2021

 

 

AVG

Studio Neem Tijd Studio Neem Tijd, gevestigd aan Studio Neem Tijd Grave:
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studioneemtijd.nl Studio Neem Tijd Grave:
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave 0486475563

Inge Duijts is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Neem Tijd Hij/zij is te bereiken via info@studioneemtijd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Neem Tijd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studioneemtijd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Neem Tijd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Neem Tijd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Neem Tijd) tussen zit. Studio Neem Tijd gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Neem Tijd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Neem Tijd gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Neem Tijd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studioneemtijd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio Neem Tijd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Neem Tijd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studioneemtijd.nl

 

 

  • Nieuwe workshops

Chinese wijsheid: Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, Wees alleen bang om stil te staan
LAU TSE (570-490 V.C.) - Chinees filosoof